1. Kopenhegan confferece -2009
2.india-america nuclear deal-2008
3.the matters of descenation-i.k.gujral
4.chhuaachhut anuchhed-17
5.sanvidhan sanshodhan-368
6.13ve vit aayog adhyaksh-vijay kelkar
7.panchayaton ka-243
8.shiksha ka adhikar-april 2010
9.janganana-